Yozgat Doktorları

ADI SOYADI UNVANI BRANŞI İŞ ADRESİ
Haşim HÜSREVŞAHİ Prof. Kard. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiylolji Bilim Dalı